Úvod > Automatizácia > GSM ovládače

GSM ovládačeGD-04 DAVID prenos do siete GSM

2 výstupné kontakty silových relé X a Y (každý až 5A / 250V) 4 vstupné svorky A až D pre automatické odosielanie SMS správ (reagujú na spojenie alebo rozpojenie so spoločnou svorkou GND). viac tu...

__________________________________________________________________________

GD-06 ALLEGRO prenos do siete GSM

Tento GSM komunikátor je univerzálne zariadenie, ktoré si pre svoju variabilnosť a jednoduchosť nachádza množstvo spôsobov svojho uplatnenia. Môže slúžiť ako doplnok k zabezpečovaciemu systému, ktorý už bol nainštalovaný a je v ňom potrebné doplniť alebo zmeniť spôsob prenosu poplachových informácií, prípadne tento systém aj ovládať. Môže teda informovať o práve prebiehajúcom vlámaní, požiari alebo stave poplachového systému. viac tu...

Stanislav Šagáth - ELEKTRICKÉ SYSTÉMY BUDOV