Úvod > Automatizácia

Automatizácia

Zabezpečovací systém OASiS Vám nielen chráni Váš dom, ale môžete ním zároveň aj ovládať vykurovací systém. Pri ovládaní na diaľku je prvotnou požiadavkou zabezpečovacieho systému, aby ústredňa obsahovala GSM komunikátor (napr. JA-80Y), pomocou ktorého môžete ovládať cez mobilný telefón (formou SMS správ alebo klávesnicou) výstupy z ústredne (PGx, PGy a AUX). Ku nim môže byť pripojený aj centrálny vykurovací systém. Veľkou výhodou výstupov PGx a PGy je, že ich stavy dokáže ústredňa prenášať bezdrôtovo na prijímač UC-82 a AC-82 (AC-83), respektíve relé prijímačov, ktoré kopírujú stav PGx a PGy.

Čo to všetko znamená? Predstavte si, že odídete z domu preč a nechcete mať aktívne kúrenie počas Vašej neprítomnosti z dôvodu šetrenia energie. Na druhej strane nechcete, aby Vám pomrzli potrubia vykurovacích telies.

Termostat TP-83 (TP-82), ktorý zabezpečí protimrazový režim, dá ústredni povel na kúrenie, ak teplota v miestnosti klesne pod hodnotu 6ºC (nastaviteľná 6-40 °C). To všetko sa udeje aj napriek tomu, že nebudete mať aktívny vykurovací systém v dome.

Keď sa budete vracať domov, stačí vopred odoslať povelovú SMS-ku a kúrenie sa Vám zapne. Po príchode budete mať príjemne vykúrený dom. Systém je navyše ošetrený tak, že v prípade, ak sa nezaplo kúrenie pri poklese teploty pod 6ºC, odošle pri poklese pod 3ºC poplachovú SMS na mobilný telefón a znovu odošle príkazový signál pre aktiváciu kúrenia.

V situácii, ak ste doma, môžete ušetriť časť energie, pretože zabezpečovací systém môže sledovať otvorenie okien. Ak je okno otvorené, tak sa v miestnosti vypne kúrenie. Po jeho zatvorení sa opäť zapne.


Spotreba energie na kúrenie predstavuje v celkovom energetickom súčte v domácnosti najväčšiu položku. Závisí nielen od technológie kúrenia a izolácie, ale predovšetkým na kvalitnej regulácii. Účelom automatickej regulácie kúrenia je udržať teplotu vo vykurovaných miestnostiach na požadovanej úrovni. To je veľmi dôležité z ekonomického hľadiska šetrenia peňazí.

    Najjednoduchšia regulácia kúrenia je pomocou programovateľného termostatu, ktorý sa umiestňuje v referenčnej miestnosti. Termostat ovláda stykač priamo na vykurovacom telese podľa nastavenej teploty v miestnosti. Tento spôsob je pomerne lacný a jednoduchý, nie je však z hľadiska účinnosti regulácie najvýhodnejší. Pre obývaciu izbu je výhodnejšia nižšia teplota ako pre obývačku a pre niektoré miestnosti v dome stačí režim temperovania (režim proti zamrznutiu). Taktiež je výhodné ak sa dajú naprogramovať iné časové programy pre každú miestnosť. Budúcnosť v šetrení energie je v inteligentnom ovládaní vykurovacej sústavy, u ktorej je možné riadiť programovo teplotu v jednotlivých miestnostiach. Efektivita programovej regulácie teploty v miestnostiach pre dosiahnutie maximálneho komfortu kúrenia sa ukáže pri šetrení energie až do výšky 30 % úspor.

Príklad režimu kúrenia v jednotlivých miestnostiach s meniacimi hodnotami teploty počas dňa je zobrazený na obrázku č.1. Z obrázka vyplýva, že kúrenie podľa jednej referenčnej teploty by bolo neefektívne. Preto je výhodnejšie regulovať jednotlivé okruhy kúrenia (termohlavice, ventily podlahového kúrenia a pod.) nezávisle od seba.


Regulácia kúrenia a jeho ovládanie na diaľku pomocou GSM komunikátora GD-06

Regulácia je riešená pomocou bezdrôtového termostatu TP-8x, prijímača AC-82 a univerzálneho GSM komunikátora GD-06. Výstup z AC-82 a relé z GD-06 sú pripojené na vstup kotla. Funkcia zapojenia je nasledovná:

Odchádzate z domu, na termostate TP-8x nastavíte zníženú teplotu, cez GD-06 je možné zapnúť kúrenie pomocou SMS, prezvonením alebo cez www.gsmlink.sk. Po príchode do objektu sa pomocou SMS alebo prezvonením rozopne relé na GD-06 (kúrenie začne počúvať termostat TP-8x) a nastaví sa požadovaná teplota na termostate. Ideálne je však podmieniť zopnutie relé na GD-06 časovým intervalom. Potom ku zapnutiu kúrenia dôjde len na nastavený časový interval a spätne k ovládaniu pomocou termostatu TP-8x prejde až po uplynutí tohto intervalu. Nie je potrebné posielať SMS pre vypnutie GD-06 a prechod na riadenie teploty termostatom TP-8x, prípadne nenastane stav, že kúrenie bude zapnuté neustále.


Ovládanie garážovej brány a príjazdových závor

Pomocou tohto zapojenia je možné riešiť ovládanie garážových brán, závor a pod. Servopohon je obvykle vybavený riadiacou jednotkou, ktorá má impulzný ovládací vstup (zavri – stop – otvor – stop atď.). Zapojte do neho spínací kontakt relé (X alebo Y) s naučenými ovládačmi v impulznom režime 1s. Na otváranie možno použiť diaľkový ovládač RC-80 a veľkoplošné tlačidlo RC-88. Elegantné je aj použitie ovládačov RC-85, ktoré sa inštalujú do vozidla a bránu je možné otvoriť napr. bliknutím diaľkových svetiel. Na otváranie možno použiť aj klávesnicu nainštalovaného zabezpečovacieho systému OASiS.


Bezdrôtové ovládanie osvetlenia

Vhodným zapojením je možné riešiť ovládanie osvetlenia alebo iného spotrebiča pomocou diaľkového ovládača RC-80 alebo z pevného miesta veľkoplošným tlačidlovým ovládačom RC-88. Obidva ovládače sú napájané z batérie, takže nehrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Ovládač RC-88 je možné umiestniť napríklad v blízkosti vane alebo umývadla v kúpeľni. Do prijímača AC-82 sú ovládače naučené v režime 4: zapni-vypni.

 

Automatické ovládanie osvetlenia alebo ventilácie

Automatické rozsvietenie svetla je možné uskutočniť pomocou bezdrôtového PIR detektora JA-80P. Svetlo sa rozsvieti v čase, keď detektor zaznamená prítomnosť osôb v priestore. V detektoroch JA-80P je potrebné skrátiť čas spánku na 1 min (pri vkladaní batérie podržať spínač krytu). Do prijímača sa učí v režime 2 – impulz 2 minúty. Podobne ako detektor JA-80P je možné využiť aj bezdrôtový magnetický detektor otvorenia JA-80M, kedy sa svetlo rozsvieti pri otvorení dverí. Pre manuálne rozsvietenie je možné použiť veľkoplošné tlačidlo RC-88 alebo kľúčenky RC-80.

Podmenu

Stanislav Šagáth - ELEKTRICKÉ SYSTÉMY BUDOV